ساعت کاری 9:00-17:00

تهران-میدان توحید-خیابان گلبار(امیرلو)-پلاک۴۲-واحد ۴

02166924750

2.300.000 تومان

1.800.000 تومان

1.000.000 تومان

770.000 تومان

+ همه بسته ها یکماهه بوده و امکان درخواست به صورت 3 ماهه نیز میسر است.

+ در صورت عقد قرارداد 3ماهه از 10درصد تخفیف برخوردار خواهید شد.

+ مبالغ هر بسته در ابتدای دوره و قبل از آغاز کار تسویه خواهد شد.

+ در بسته های اقتصادی و استاندارد، از عکسهای تحویلی کارفرما یا آرشیوی و اینترنتی در طراحی ها استفاده خواهد شد.

+ در بسته های حرفه ای و طلایی، یک یا دو روز عکاسی و فیلمبرداری از کسب و کار شما انجام گرفته و در طراحی ها استفاده خواهد شد.

+ تصمیم گیری درمورد تعداد برنده ها و نوع جوایز به عهده موسسه رویش است.

+ تامین جوایز و هزینه جوایز جداگانه بوده و به عهده کارفرما می باشد.(جوایز میتواند تخفیفی باشد یا از کالا یا خدمات کارفرما باشد)