مهر ۲, ۱۳۹۶

۷ عامل موفقیت یا عدم موفقیت وب سایت ها در طراحی

موفقیت یک وب سایت هدف اصلی آن سایت است. ما بعد از بازدید از یک وب سایت در مورد بازدید مجدد از ان به صورت مکرر یا چند باره یا اینکه دیگر از ان سایت بازدید نکنیم (اولین و اخرین بازدید) تصمیم گیری خواهیم کرد. برای هر فرد عواملی شخصی برای خوب و بد بودن وب سایت
پشتیبانی